TONO forhindrer at ny norsk musikk blir spilt – er norske komponister klar over at TONO motarbeider dem?