Styret og administrasjon

Styret

Styret i Klassisk består av fem tillitsvalgte og ble valgt inn på landsmøtet i mai 2019.

Knut Kirkesæther

Styreleder

Signe Sannem Lund

Styremedlem

Trond Okkelmo

Styremedlem

Bjørg Verås Larsen

Styremedlem

Kari Standal Pavlich

Styremedlem

Administrasjon

Det er tre ansatte i administrasjonen i Klassisk.

Anderz Døving

Daglig leder

anderz@klassisk.net
920 15 000

Marina Juul

Administrasjonskonsulent

marina@klassisk.net
960 16 806

John-Halvdan Halvorsen

Kommunikasjonsansvarlig

john-halvdan@klassisk.net
938 16 881