Styret

Styret i Klassisk består av fem tillitsvalgte og ble valgt inn på landsmøtet i mai 2023.

Kari Standal Pavlich

Styreleder

Knut Kirkesæther

Nestleder

Mona Kleven 

Styremedlem

Andrea Christiane Berglihn

Styremedlem

Trond Okkelmo

Styremedlem

Administrasjon

Det er tre ansatte i administrasjonen i Klassisk.

Anderz Døving

Daglig leder

anderz@klassisk.net
920 15 000

Marina Juul

Administrasjonskonsulent
(i permisjon)

marina@klassisk.net
960 16 806

Anders Lillebo

Kommunikasjonsansvarlig

lillebo@klassisk.net
416 23 630

Nyhetsbrev