Styret

Styret i Klassisk består av fem tillitsvalgte og ble valgt inn på landsmøtet i mai 2019.

Knut Kirkesæther

Styreleder

Signe Sannem Lund

Styremedlem

Bjørg Verås Larsen

Styremedlem

Kari Standal Pavlich

Styremedlem

Trond Okkelmo

Styremedlem

Administrasjon

Det er tre ansatte i administrasjonen i Klassisk.

Anderz Døving

Daglig leder

anderz@klassisk.net
920 15 000

Marina Juul

Administrasjonskonsulent

marina@klassisk.net
960 16 806

Anders Lillebo

Kommunikasjonsansvarlig

lillebo@klassisk.net
416 23 630

Nyhetsbrev