Om klassisk

Klassisk er en landsomfattende interesseorganisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger. Vi jobber for å bringe levende klassisk musikk ut til hele Norge.

Vårt arbeid

Vi ønsker å legge til rette for konsertopplevelser av høy kvalitet, og jobber for dette gjennom å samle og styrke det frie arrangørleddet. Organisasjonens oppgave er å synliggjøre og forbedre vilkårene for våre arrangører, og bidra til å inspirere, informere og hjelpe våre medlemmer.

Klassisk er det eneste landsdekkende arrangørnettverket innenfor den klassiske sjanger.

I 2020 arrangerer Klassisk arena:klassisk – et bransjetreff for den klassiske musikken – for tredje gang.

Medlemmene våre drives på ulikt vis, noen basert utelukkende på frivillig innsats, mens andre er profesjonelt drevne. Klassisk har både festivaler og helårsarrangører som medlemmer.


Administrasjonen

Anderz Døving

Daglig leder

Eira Edwards

Administrasjonskonsulent

John-Halvdan Halvorsen

Kommunikasjonsansvarlig


Styret

Knut Kirkesæther

Signe Sannem Lund

Trond Okkelmo

Kari Pavelich

Bjørg Verås Larsen


Årsrapporter

2019