Klassisk er en landsomfattende interesseorganisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger. Vi jobber for å bringe levende klassisk musikk ut til hele Norge.

Vårt arbeid

Vi ønsker å legge til rette for konsertopplevelser av høy kvalitet, og jobber for dette gjennom å samle og styrke det frie arrangørleddet. Organisasjonens oppgave er å synliggjøre og forbedre vilkårene for våre arrangører, og bidra til å inspirere, informere og hjelpe våre medlemmer.

Klassisk er det eneste landsdekkende arrangørnettverket innenfor den klassiske sjanger.

I 2021 arrangerer Klassisk arena:klassisk – et bransjetreff for den klassiske musikken – for tredje gang.

Medlemmene våre drives på ulikt vis, noen basert utelukkende på frivillig innsats, mens andre er profesjonelt drevne. Klassisk har både festivaler og helårsarrangører som medlemmer.

Nyhetsbrev