Mer internasjonal kunstmusikk under arena:klassisk  

I forbindelse med arena:klassisk 2024 samarbeider Klassisk for første gang med organisasjonen Samspill om gjennomføring av showcase-konserter.
Nyheter
Publisert 8. desember 2023

I forbindelse med arena:klassisk 2024 samarbeider Klassisk for første gang med organisasjonen Samspill om gjennomføring av showcase-konserter. Samspill er en interesseorganisasjon for utøvere av internasjonale musikkuttrykk i Norge, og feirer i år sitt 25-års jubileum 

Prosjektkoordinator i Samspill, Karstein Grønnesby forteller om bakgrunnen for organisasjonen  

—Samspill ble opprinnelig grunnlagt av et håndfull musikere som alle var født utenfor Norge, og følte at det ikke fantes noen naturlige arenaer for deres musikkuttrykk; de følte seg ikke hjemme i verken folkemusikk- eller jazzmiljøet og falt slik sett mellom flere stoler. Dette har forandret seg mye siden, nå er jo alt mye mer åpent! 

—Nå er det heller ikke sånn at vi bare er en organisasjon for musikere som «ikke er norske», men heller utøvere som driver med musikk med opphav fra ulike tradisjoner som ofte faller utenfor de vanlige «boksene» vi er vant til å forholde oss til. 

Prosjektkoordinator i Samspill, Karstein Grønnesby

Ikke verdensmusikk 
—Hva tenker du om begrepet verdensmusikk? 

—Det er et begrep vi prøver å unngå, siden det er veldig upresist og gjerne blir forstått på ulike måter. Det kan også bli en litt problematisk sekkebetegnelse, så vi foretrekker å definere vårt interesseområde som «utøvere av internasjonale kunstuttrykk 

Samarbeid med arena:klassisk 
Med det ferske samarbeidet med Klassisk ønsker Samspill å sette søkelys på utøvere av ulike ikke-vestlige klassiske musikkformer i Norge. 

—Vi har tidligere hatt gode erfaringer fra samarbeid med for eksempel jazzfeltet, hvor vi har forsøkt å være en programmerings-ressurs for jazzklubber og festivaler, og vist de hvordan de kan tenke bredere når de setter sammen et program. Dette arbeidet har båret frukter, og i dag kan man se mange innslag av internasjonale uttrykk i det norske jazzmiljøet. Vi ser i midlertid at vi ikke har vært aktive nok på kunstmusikk-feltet til nå, men det ønsker vi å forandre på! 

I forbindelse med showcase-konsertene under neste års arena:klassisk åpner festivalen nå for at også utøvere med bakgrunn fra andre klassiske tradisjoner en den typisk «vestlige» kan søke. Samspill har satt sammen en egen jury, som skal bistå hovedjuryen med å plukke ut søkere med mer internasjonal bakgrunn. Les mer om årets jury her!

—Hvordan tenker du at kunnskapen er blant det norske klassiske publikummet om såkalt «ikke-vestlig kunstmusikk»? 

—Jeg tror det spriker mye. Jeg tror mange er nysgjerrige og kjenner til ulike typer kunstmusikk, samtidig er nok begrepet «klassisk musikk» veldig låst til den vestlige klassiske musikken, selv om det også brukes til å beskrive for eksempel persisk klassisk musikk eller indisk klassisk musikk. 
 
—Kanskje vil vi i Norge lett kunne definere mye denne musikk som «folkemusikk», selv om utøverne selv tenker på musikken sin som klassisk musikk? 

—Ja, jeg tror nok at det, enten direkte eller indirekte, kan være noe av forklaringen. Slik sett tenker jeg jo at dette samarbeidet kan være en fin mulighet til å utfordre folks forståelse av disse begrepene! 
 
Store forventinger
Karstein har store forventinger til det kommende samarbeidet mellom Samspill og Klassisk. 

—Jeg tenker at dette er en unik mulighet til å presentere den norske klassiske musikkbransjen for noe annet enn hva de forventer seg å høre. Kanskje får de høre for eksempel arabisk kunstmusikk, og så vil de forhåpentligvis få opp øyene for at også det kan passe inn i konsertprogrammene deres. 

— Jeg tror mange kommer til å bli overrasket. Jeg tror mange kommer til å bli utfordret. Og jeg tror de fleste kommer til å like det veldig godt! 

Nyhetsbrev