Vil du være med å starte opp en arrangørforening sammen med ditt lokale kulturhus?

Da vil du vil få kurs i Oslo, oppfølging lokalt, være med på å bestemme repertoar og møte spennende musikere!

Klassisk Hus er et prosjekt som tar mål av seg å få opp nye arrangører av klassiske konserter i samarbeid med lokale kulturhus. Klassisk Hus er et samarbeidsprosjekt med organisasjonen Klassisk og kulturhusene Ibsenhuset – Skien kulturhus, Meieriet – Leknes kulturhus og Ås kulturhus. Prosjektet skal finne frem til interesserte i å danne et arrangørlag på sitt hjemsted. De vil bli kurset i alt som skal til for å etablere en helårsarrangør, som valg av driftsmodell, økonomi, programmering, publikumsutvikling, osv. Metodikken for å få frem nye helårsarrangører skal etter endt prosjektperiode kunne benyttes for å få opp flere nye helårsarrangører over hele landet og av andre sjangere.

Vi mener det finnes en stor underskog av interesserte konsertgjengere som savner de klassiske konsertene, og blant disse finnes det de som har overskudd og anledning til å drive frem konsertserier hvis de fikk hjelp og kompetanse.

Klassisk vil sette opp kurs med profesjonelle arrangører og organisasjoner som er spesialister på de områdene som trengs for å kunne bli gode arrangører.

De som skal drive en arrangørforening, skal bli kurset på følgende områder:

Nyhetsbrev