Til deg som er glad i Klassisk musikk!

Vil du være med å starte opp en arrangørforening sammen med ditt lokale kulturhus?

Da vil du vil få kurs i Oslo, oppfølging lokalt, være med på å bestemme repertoar og møte spennende musikere!

Klassisk Hus er et prosjekt som tar mål av seg å få opp nye arrangører av klassiske konserter i samarbeid med lokale kulturhus. Klassisk Hus er et samarbeidsprosjekt med organisasjonen Klassisk og kulturhusene Ibsenhuset – Skien kulturhus, Meieriet – Leknes kulturhus og Ås kulturhus. Prosjektet skal finne frem til interesserte i å danne et arrangørlag på sitt hjemsted. De vil bli kurset i alt som skal til for å etablere en helårsarrangør, som valg av driftsmodell, økonomi, programmering, publikumsutvikling, osv. Metodikken for å få frem nye helårsarrangører skal etter endt prosjektperiode kunne benyttes for å få opp flere nye helårsarrangører over hele landet og av andre sjangere.

Vi mener det finnes en stor underskog av interesserte konsertgjengere som savner de klassiske konsertene, og blant disse finnes det de som har overskudd og anledning til å drive frem konsertserier hvis de fikk hjelp og kompetanse.

 • Interesserte vil få kurs på stedet sammen med Kulturhusets administrasjon og ledelse.
 • Interesserte vil få to samlinger/kursdager i Oslo hvor prosjektet dekker utgiftene.
 • De vil få kontinuerlig oppfølging fra Klassisk kontoret/administrasjon.
 • De vil ha kontakt med musikerne og fastlegge program.
 • Inviteres til arena:klassisk for å følge showcase-programmene spesielt.

Klassisk vil sette opp kurs med profesjonelle arrangører og organisasjoner som er spesialister på de områdene som trengs for å kunne bli gode arrangører.

De som skal drive en arrangørforening, skal bli kurset på følgende områder:

 • Hvordan danne en forening. 
  Styreform. Organisasjonsnummer. Frivillighetsregisteret. Vedtekter. 
 • Programmering
  Kontakt med musikere. Finne frem til gode program (arena:klassisk). Sette opp en konsertserie for en sesong.
 • Formidling
  Hvordan man bygger opp en publikumsbase. Danne ”venneforening”. 
 • Økonomistyring
  Budsjett og regnskap. Momskompensasjon, avtale med TONO.
 • Søknadsskriving
  Kurs i søknadsskriving (Kulturrådet, FfUK, fylke/kommune, fond/stiftelser)
 • Kontraktsinngåelse og booking (v/Creo)
 • Billettsystemer (v/Hoopla eller Ticketco)
 • Publikumsutvikling (v/Norsk publikumsutvikling)
 • Tradisjonell markedsføring 
  Pressemelding, plakater/flyers, annonser.
 • Digital markedsføring gjennom sosiale medier
 • Gjennomføring av konserter
  Publikumskontakt, musikerkontakt (raider, garderobe, oppvarming), lys/lyd/scene, PA.
 • Oppfølging av musikere
 • Etterarbeid