Vi i Klassisk tilbyr våre medlemmer blant annet faglig oppdatering, nettverksbygging, tilskuddsordninger, konferanser, arrangør-utveksling og – utvikling, m.m.

Klassisk er sentralledd for å søke momskompensasjon og har forhandlet fram en gunstig TONO-avtale for våre arrangørmedlemmer – en TONO-avtale for festivaler er under arbeid.

Klassisk er medlem av arbeidsgiverforeningen Virke, som vil kunne yte bistand i en eventuell arbeidskonflikt eller andre tvistemål.

Klassisk har gode samarbeidsavtaler når det gjelder bl.a. billettsystem (Hoopla og TicketCo), leiebil (AVIS) og forsikring (IF).

Og Klassisk er en interesseorganisasjon. Som medlem er du med å påvirke den kulturpolitiske hverdagen, og vi lobber for å fremme Klassisk musikk på bred front. Sjangeropphevingen av musikkutstyrsordningen som betyr at også klassisk musikk kan søke midler der, er et eksempel på dette.

BILLETTSYSTEMER

Klassisk har gode avtaler med både Hoopla og TicketCo. Disse gir deg som arrangør et enkelt verktøy for billetthåndtering med både salg av billetter via mobil og terminal, og løpende oversikt over salg. I tillegg gjør det regnskap enkelt og profesjonelt.

Sjekk lenkene til begge, og se hvilket system som passer deg best:

RABATTAVTALE MED AVIS BILUTLEIE

KLASSISK og Avis Bilutleie har inngått en avtale for leiebiltjenester. Prisene er svært gunstige og er gyldige på alle Avis-stasjoner i Norge. Avis Bilutleie er Norges største bilutleieselskap, og avtalen omfatter hele Avis bilflåte. Alle leieforhold betales av den enkelte bruker.

Alle medlemmer i KLASSISK kan fritt benytte seg av rabattavtalen ved å oppgi avtalenummer (awd.nr.) ved bestilling hos Avis.
Avtalenummer ved bestilling er T571708.
www.avis.no, tlf. for reservasjon: 815 33 044, res@avis.no

ANNONSEAVTALE MED KLASSISK MUSIKKMAGASIN

Som medlem av Klassisk får du muligheten til å annonsere i Klassisk Musikkmagasin med en prisrabatter på 20 prosent.

Her finner du mer informasjon om annonsering i magasinet.

Pris for medlemskap

Årlig pris for å være medlem i Klassisk er delt inn i tre nivåer:

Årlig omsetningPris
Inntil 1 000 000,-1500,-
Mellom 1 000 000 og 3 000 000,-3000,-
Over 3 000 000,-6000,-

Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem?
Ta kontakt med Klassisk på mobil 920 15 000 eller anderz@klassisk.net

Nyhetsbrev