Medlemsfordeler

Vi i Klassisk tilbyr våre medlemmer blant annet faglig oppdatering, nettverksbygging, tilskuddsordninger, konferanser, arrangør-utveksling og – utvikling, m.m.

Klassisk er sentralledd for å søke momskompensasjon og har forhandlet fram en gunstig TONO-avtale for våre arrangørmedlemmer – en TONO-avtale for festivaler er under arbeid.

Klassisk er medlem av arbeidsgiverforeningen Virke, som vil kunne yte bistand i en eventuell arbeidskonflikt eller andre tvistemål.

Klassisk har gode samarbeidsavtaler når det gjelder bl.a. billettsystem (Hoopla og TicketCo), leiebil (AVIS) og forsikring (IF).

Og Klassisk er en interesseorganisasjon. Som medlem er du med å påvirke den kulturpolitiske hverdagen, og vi lobber for å fremme Klassisk musikk på bred front. Sjangeropphevingen av musikkutstyrsordningen som betyr at også klassisk musikk kan søke midler der, er et eksempel på dette.

BILLETTSYSTEMER

Klassisk har gode avtaler med både Hoopla og TicketCo. Disse gir deg som arrangør et enkelt verktøy for billetthåndtering med både salg av billetter via mobil og terminal, og løpende oversikt over salg. I tillegg gjør det regnskap enkelt og profesjonelt.

Sjekk lenkene til begge, og se hvilket system som passer deg best:

RABATTAVTALE MED AVIS BILUTLEIE

KLASSISK og Avis Bilutleie har inngått en avtale for leiebiltjenester. Prisene er svært gunstige og er gyldige på alle Avis-stasjoner i Norge. Avis Bilutleie er Norges største bilutleieselskap, og avtalen omfatter hele Avis bilflåte. Alle leieforhold betales av den enkelte bruker.

Alle medlemmer i KLASSISK kan fritt benytte seg av rabattavtalen ved å oppgi avtalenummer (awd.nr.) ved bestilling hos Avis.
Avtalenummer ved bestilling er T571708.
www.avis.no, tlf. for reservasjon: 815 33 044, res@avis.no

ANNONSEAVTALE MED KLASSISK MUSIKKMAGASIN

Som medlem av Klassisk får du muligheten til å annonsere i Klassisk Musikkmagasin med en prisrabatter på 20 prosent.

Her finner du mer informasjon om annonsering i magasinet.

ARRANGØRANSVARSFORSIKRING

Ansvarsforsikring for arrangører gjennom IF er inkludert i medlemsskapet for alle arrangører i Klassisk. Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade som medlemmene kan pådra seg i egenskap av konsert- eller turnearrangør i Norden.

Forsikringssum: NOK 10 000 000 per skadetilfelle for bedriftsansvar.
NOK 10 000 000 per skadetilfelle og samlet per forsikringsår for produktansvar. Egenandelen er NOK 10 000 per skadetilfelle.

For spørsmål, ta kontakt med Klassisk på mobil 920 15 000.