Trondheim symfoniorkester og opera

Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) leverer mektige musikkopplevelser. TSO er et kraftsenter i midt-norsk kulturliv. Orkesteret har en målsetting om å formidle et bredt spekter av musikk på høyt kunstnerisk nivå. Slik bidrar vi til å fremme og utvikle den allmenne interessen for musikk både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Trondheim Symfoniorkester & Opera består i dag av 86 faste musikere. I tillegg til ordinære symfonikonserter har TSO en variert virksomhet som inkluderer opera og musikkteatervirksomhet, klassiske konserter og prosjekter innenfor områdene barn og unge, samtidsmusikk og urfremførelser, pedagogisk virksomhet, tidligmusikk og kammermusikk og konserter med populærartister. Orkesteret opptrer på en rekke scener; de fleste naturlig nok i Trondheim og i Midt-Norge, men virksomheten omfatter også nasjonale og internasjonale oppdrag og turneer. I samarbeid med TrondheimSolistene har TSO en orkestermodell som gir tilgang til 90 musikere.
Trondheim Vokalesemble er også knyttet til TSOs virksomhet, først og fremst i opera og korverk.

Trondheim Symfoniorkester & Opera er en av landets største kulturinstitusjoner med en historie som strekker seg tilbake til 1909, da ildsjeler inviterte til de første abonnementskonsertene. Olavsjubileet i 1930 førte med seg et oppsving, men det var først etter opprettelsen av Trondheim Kammerorkester i 1947 at det moderne profesjonelle orkesteret begynte å ta form. TSO ble overtatt av staten og NRK i 1962, og ble etter hvert et av landets ledende orkestre og et mye benyttet radioorkester. TSO har i alle disse årene vokst både i størrelse og kvalitet.

Nyhetsbrev