Opera Nordfjord

Stiftinga Opera Nordfjord (ON) har som føremål å skape eit levande og inkluderande operamiljø i Nordfjord og omliggjande distrikt ved mellom anna å produsere operaer/operettar og musikalar av høg kvalitet.

Nyhetsbrev