Musikkens Venner Tomrefjord

Musikkens Venner Tomrefjord er drevet av ambisjonen om å gi lokalsamfunnet klassisk musikk på høyt nivå. Samtidig forsøker vi å gi lokale talenter mulighet til å opptre sammen med profesjonelle kunstnere og ensembler av nasjonal og internasjonal klasse.

Vår styrke som arrangør ligger i fokuset på programplanlegging, vi involverer oss sterkt i programmeringen. Vi legger også stor vekt på at artistene skal finne seg best mulig til rette. Sosialt samvær med medlemmer, sponsorer og artister er en viktig del av driften. Konsertkveldene i Musikkens Venner skal være store øyeblikk, og skal gi gode minner for både publikum og utøvere!

Musikkens Venner Tomrefjord er frivillig drevet, men har en kunstnerlig konsulent.

Nyhetsbrev