Grieg in Bergen – MusicaNord

Musica Nord har som formål å fremme forståelse og interesse for klassisk musikk.

Ut fra dette har Musica Nord gjennom 18 år produsert mer enn 1100 konserter, som Lysøen-konsertene, Fløyenkonsertene, Bergen Internasjonale Kammermusikkfestival, Grieg in Bergen med mer.

I tillegg:
– Internasjonale konsertprosjekter i tre verdensdeler.
– I Kulturbyrået sto Musica Nord for 110 konserter (2000) som alle var inkludert i Kulturbyens program.
– En lang rekke lukkede konsertinnslag blant annet for internasjonale kongresser samt oppdrag for norsk UD.

Musica Nords offentlige konserter er i dag samlet under vignetten Grieg in Bergen.

Nyhetsbrev