Munor Musikkselskapet Nordvegen

Musikkselskapet Nordvegen (Munor) sysselsetter og organiserer profesjonelle musikere i Nord-Rogaland i tett samarbeid med det generelle kulturlivet. Munor er ansvarlig eller delansvarlig for et stort antall konserter/forestillinger gjennom året og samarbeider med en rekke musikere og andre kunstnere og utøvere. Munor har som visjon Kunstmusikk til alle, og har spesielt sett det som sitt mål å ta vare på kulturarven den klassiske musikken representerer.

Munor står for musikkglede, utøverglede og lidenskap, uforglemmelige opplevelser og nye uttrykk. Munor inspirerer og blir inspirert, er inkluderende, åpen og berikende for lokalsamfunnet. Musikk er livskvalitet!

Fire Musikere er fast ansatt i Munor og utgjør Munorensemblet. En eller flere av disse musikerne er med på de aller fleste arrangement Munor er involvert i. Munorensemblet har eksistert siden 1981 da gruppa ble opprettet under navnet Fylkesmusikerne i Nord-Rogaland med ansettelsesforhold i Rogaland Fylkeskommune.

Munorensemblet består av:
• Bernhard Gismervik - Daglig leder / fiolin
• Almuth Chylek - Fiolin
• Tobias Tellmann - Cello
• Marina Johansson - Piano

Helårsarrangør

Nyhetsbrev