Mozartfestivalen

Foreningen Klassiske Toner arrangerer Mozartfestivalen. Foreningen er tuftet på et felles ønske om å samle gode krefter for å etablere en profesjonell arena for klassisk musikk i Østfold.

Visjonen er å skape en synlig årviss klassisk musikkfestival med lokal forankring som bygger broer mellom mennesker og kulturer med hovedfokus på 1700-tallet og fylkets historiske arenaer.

Mozartfestivalen skal være en musikkfestival som forsvarer, belyser og beriker det klassiske musikkmiljø i Østfold.

Gamlebyen i Fredrikstad er festivalens hovedsete med andre spennende arenaer som blant andre Hafslund Hovedgård i Sarpsborg og Rød Herregård i Halden som gode støttespillere.

Telefon:
905 57 160

Postadresse:
Wiggo Andersen
c/o Klassisk Toner
Toldbodgaten 37
1632 Gamle Fredrikstad