Modus

Modus: Senter for middelaldermusikk ble grunnlagt og etablert som stiftelse i Gamle Oslo i 1998.

Modus arbeider med å gjøre historisk informert musikk aktuelt og kjent gjennom konsertproduksjoner, seminarer og Oslo middelaldermusikkdager.

Modus samarbeider med en rekke norske og utenlandske miljøer og er medlem av NORDEM, et nettverk for tidlig musikkarrangører i Norden. Oslo middelaldermusikkdager arrangeres i Gamle Aker kirke med ensembler på et høyt kunstnerisk nivå.

Modus søker årlig tilskudd til drift og kunstnerisk produksjon fra blant annet Oslo kommune og Norsk kulturråd.

Nyhetsbrev