Modum bad

Tanken bak Modums Bads konserter er todelt: Den ene er å ha et kvalitativt godt konsertprogram å tilby pasientene ved Modum Bad. Det andre er å invitere folk i vårt område og venner av Modum Bad til et sterkt og godt konsertprogram, og på den måten være med å bygge ned fordommer mange kan ha mot et sted som driver behandling av mennesker med psykiske lidelser.

Dette tilbudet har vi bygd opp gjennom mange år og fått et sterkt og godt renommé på kvalitet og flotte konsert konsertopplevelser. Modum Bad har en helhetlig tanke rundt sin behandling, og kultur og konserter faller i så måte inn som viktig arena til inspirasjon for de som kommer på konsertene. Festsalen og Olavskirken er unike og gode arenaer for konsertene.

Nyhetsbrev