Kyrkjehola Kulturbeite

Kyrkjehola Kulturbeite i Stordal (Møre og Romsdal) er ei sommarscene for profesjonell kunstformidling, med dei særeigne lokalitetane i Stordal Bygdetun; Rosekyrkja, Prestestova og Løsetstova, som ramme og arena. Tiltaket har sidan oppstarten i 2000 etablert seg som eit unikt regionalt kulturprosjekt med heile Nordvestlandet som nedslagsfelt - organisert som ein årviss programserie i tidsrommet frå om lag midten av juni til midten av august.

KKB har lagt stor vekt på å skape ein tydeleg programidentitet gjennom samanstillinga av ulike kunst -og formidlingsuttrykk. Eit uttalt mål er å stimulere til nyskaping i krysningspunktet mellom ord, bilete og musikk. Utover å kjøpe inn ferdige produksjonar har vi såleis lagt til rette for kreative møte mellom musikarar, biletkunstnarar, forfattarar og scenekunstnarar.

Nyhetsbrev