Klassisk i Sørum

Foreningen Klassisk i Sørum arbeider for å fremme klassisk musikk i Sørum.  Målet er å arrangere konserter og klassisk-relaterte prosjekter for å skape et stabilt og variert tilbud i bygda. Gjennom våre prosjekter vil vi motivere det enkelte medlem og musiker  til et mer meningsfylt liv ved å bidra til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling.  Vi vil samarbeide med andre organisasjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning i musikk.  Foreningen har konserter og seminarer/masterklass som sentrale oppgaver.
 
Vi vil arrangere en eller to konserter i året, og vi vil forsøke å plukke ut en elev fra
kulturskole eller korps som skal delta på konserten. Vi håper å få arrangert et seminar i forkant for disse elevene.  Musikalsk leder for konsert og seminar vil være Harald Næss, solotrompetist i Kyoto Symphony Orchestra, Japan.  Andre deltakere på konserten skal være profesjonelle musikere med tilknytning til gamle Sørum Kommune, Lillestrøm kommune og "medbragte" kolleger fra Kyoto.
 
Klassisk i Sørum har eksistert fra 2002, men det er nå nylig vi har formalisert foreningen og registrert i Brønnøysund med reg nr 923 881 158.  Vi har en gruppe på Facebook med navnet "Klassisk i Sørum" og det er der vi kommuniserer med våre medlemmer som nå teller 198.

Nyhetsbrev