Klassisk – Flekkefjord

Vår motivasjon er at Lister-regionen skal få oppleve levende kvalitetsmusikk utført av profesjonelle utøvere. Høy kvalitet både hos utøverne og i programinnhold tilstrebes for å sikre god oppslutning fra publikum, og for å styrke den klassiske musikkens stilling i regionen.

Klassisk Flekkefjord har årlige satsningsområder for konsertseriene, som innføring i ny musikk og musikk satt inn i nye kunstneriske rammer. Gjennom over 60 års kontinuerlig virke har vi hele tiden arbeidet bevisst med å synliggjøre klassisk musikk som en naturlig del av det kulturelle mangfoldet i regionen vår.

Klassisk Flekkefjord er også medarrangør av "Den kulturelle spaserstokken" i Flekkefjord.

Nyhetsbrev