Insimul

Sinfoniettaen Insimul har som formål om å revitalisere formidlingen av samtidsmusikk og tradisjonell kunstmusikk, gjennom et nytt blikk på tverrfaglige produksjoner og formidling gjennom sosiale medier, og konsertopplevelser som appellerer til et stort publikum.

Insimul har en besetning på høyt nivå sammensatt av studenter, profesjonelle fra Stavanger symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester og andre høyt utdannede frilansere i området.

Siden oppstarten høsten 2018 har Insimul sørget for kvalitetsproduksjoner i store deler av Rogaland.

Nyhetsbrev