Anderz Døving
Daglig leder i Klassisk, Anderz Døving.

Ny kulturminister – men lite nytt i kulturbudsjettet

Kulturminister Lubna Jaffrey har lagt frem forslag om nytt kulturbudsjett og betegner det som «sterk vekst». Den «sterke veksten» består i en økning på 1,2 mrd kroner – dvs 4,8% - men fortsatt veldig langt fra den 1% av statsbudsjettet til kultur som regjeringen lovet og som de gikk til valg på.
Meninger
Publisert 9. oktober 2023

Vinnerne i årets statsbudsjett er museer og skip. Det sies også at de skal få flere barn og unge inn i fritidsaktiviteter, men en økning på 10 mill til tiltakene er stusselig.

Mye av tilskuddene til kunst og kultur hentes fortsatt fra spillemidlene – noe Klassisk ser på som både merkelig og feil.

Regionale kulturfond, som Klassisk, sammen med de andre organisasjonene i Arrangørforum, har jobbet med i en årrekke, og som politikerne har vist stor interesse for, er ikke nevnt med et ord.

Klassisk har arbeidet for en styrkning av arrangørene, og fått støtte fra bla. Kulturdirektoratet og Norsk Musikkråd. De fleste helårsarrangører er underfinansiert og sliter med rekruttering og stabilitet av sin drift. Uten en reell økning til arrangørene vil vi snart ikke ha flere klassiske/samtidsmusikk-arrangører igjen i Norge, men dette tas ikke opp i årets statsbudsjett.

Regjeringen innvilger full momskompensasjon for i år og setter av 2,44 mill. kroner til ordningen. Bra.

Men den blir fortsatt ikke regelstyrt, noe som betyr at man igjen er uviss på eventuell avkortning til neste år.

Klassisk arbeider for å få full regelstyrt momskompensasjon.

Klassisk ser på årets forslag til statsbudsjettet innen kunst og kultur som et budsjett på det jevne, uten grunn til hverken å juble eller gråte. Man bør kanskje være glad for at det ikke er grunn til å gråte, men i kontrast til hva regjeringen har lovet og forespeilet feltet i årene før de kom til makten, er dette budsjettet dessverre skuffende.

Nyhetsbrev