Møllergata 39

I Møllergata 39 finner du Klassisk sine nye lokaler.

Klassisk har flyttet

Nå finner du oss i Møllergata 39.

Perioden med kontorplass ved Schous plass er nå over. Sammen med resten av 5. og 6. etasje har vi nå flyttet nærmere sentrum.

Vi holder foreløpig til i 4. etasje i Møllergata 39 mens vår permanente lokaler pusses opp i 7. etasje. Med det har vi også fått nye postadresse, som er:

Klassisk
Møllergata 39
0179 OSLO