Klassisk lanserer "Klassisk for alle"
Klassisk lanserer "Klassisk for alle"

Klassisk lanserer «Klassisk for alle»

Et tiltak som har som mål å hjelpe arrangører, festivaler og kulturhus til å kunne programmere fler klassiske konserter gjennom støtte for turnéer.
Meninger
Publisert 19. februar 2019

Nedleggelsen av Rikskonsertene i 2012 har fått meget alvorlige konsekvenser for konsertvirksomheten av klassisk musikk regionalt.

Antall konserter av klassisk musikk, samtidsmusikk og andre smalere musikkformer har falt dramatisk, noe som ble forsikret ikke skulle skje ved nedleggelsen av Rikskonsertene.

Det ble opprettet ”regionale kompetansesentre” for jazz, folkemusikk og rytmisk musikk, men man overså eller glemte klassisk- og samtidsmusikk.

Det finnes flere utdannede klassiske frilansmusikere enn innen alle de andre musikksjangrene tilsammen. Fallet av konsertvirksomheten har derfor fått betydelig konsekvenser for klassiske skolerte musikere og ensembler. Turnéer blir mer tilfeldig og dårlig utnyttet, hyppigheten vesentlig lavere og inntjeningsmuligheten verre.

Kulturloven stadfester at det er

det offentliges ansvar å legge til rette et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Det offentlige har med nedleggelsen av Rikskonsertene – uten å gi et alternativ – ødelagt for nettopp muligheten for alle å oppleve klassisk og samtidsmusikk lokalt. Det er gode tilbud i de større byer med symfoniorkestrene, operaer og større ensembler, men i mindre byer er tilbudet radert bort.

Klassisk mener det er på høy tid å opprette en instans som kan ivareta den klassiske musikken med konserttilbud og turnéer regionalt. Rikskonsertene vokste seg kanskje for stort og byråkratisk, men det enkelt å få til et tilbud uten å lage en tilsvarende stor institusjon.

Vi mener man bør opprette en organisasjon som har mandat og midler til å:

Sette opp turnéer for musikere og ensembler.

I dag er logistikken for den enkelte musiker eller ensemble på turné skremmende dårlig fordi den er basert på de konserter de klarer å booke på egenhånd. Med bedre planlagte turnéer kan man få til billigere konserter og mer hensiktsmessig reising som er besparende for musikere, arrangører ogmiljøet.

Tilby arrangører, kulturhus og egnede konsertlokaler konserter med klassisk og samtidsmusikk.

Med konserter i et programtilbud av høy kunstnerisk kvalitet, vil man kunne tilby kulturhus og lokale arrangører konserter til en overkommelig pris, slik at de ikke behøver å ta for store økonomiske risiko.

Klassisk for alle bør drives av de organisasjoner som sitter på kompetanse til å velge ut musikere/ensembler, legge repertoar og til å legge turnéer samt sende ut informasjon og tilbud til arrangører og kulturhus.

Vi foreslår at det opprettes et prøveprosjekt over tre år med en budsjettramme på 3 millioner kroner årlig, i regi av Klassisk, for dette formål.

Nyhetsbrev