Musikkens Venner Åsnes

Drivkraften for Musikkens Venner Åsnes er å formidle klassisk musikk i vårt lokalmiljø

Musikkens Venner Åsnes er en helårsarrangør med 6-7 arrangementer per år.

Vårt flotte og mest brukte konsertlokale, med vårt eget flygel, er med å gi konsertene egenart.

I tillegg til egne konserter, arrangerer Musikkens Venner Åsnes konserter i samarbeid med Festspillene i Elverum.

Nyhetsbrev