Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival er i dag etablert som aksjeselskap med ikke-økonomisk formål med Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kirkelige fellesråd som eiere.

Eierne er sammen med Norsk kulturråd, Sunndal- og Surnadal kommuner festivalens faste bidragsytere.

Festivalen har som formål å fremme kunstens rolle i samfunnet og å styrke den regionale arenaen for kunstformidling. Festivalen skal skape gode kunstneriske opplevelser for et bredt publikum i hele regionen gjennom å drive profesjonell formidling av kunst. Overordnet mål er å gjennomføre en årlig festival, samt drive helårsvirksomhet. Festivalen har også som mål å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns-/næringsliv.

Festivalen skal tilby kvalitetspresentasjoner av musikk, bildende kunst, teater, dans og litteratur til et bredt publikum, inkludert produksjoner for barn og unge.

Telefon:
951 51 220

Postadresse:
Postboks 71
6501 Kristiansund