Brillante

Brillante er en bedrift som jobber for at det skal bli mer bevissthet rundt de muligheter som ligger i markedet av utdannede frilansmusikere.

Vi ønsker å gi bedrifter og private aktører en enklere tilgang på et bredt marked av profesjonelle musikere til sine arrangementer.

Kvalitet og informasjon setter vi høyt, og har krav om musikkutdanning for våre musikere. Vi er i stor grad behjelpelig med informasjon til bedrifter og private, slik at de koples med riktig musikere.

For utdannede musikere kan det å komme seg inn på frilansmarkedet være en krevende prosess. Brillante er en aktør med mål om å gjøre denne prosessen enklere.

Nyhetsbrev