Er du usikker på TONO-rapportering?

Vår avtale med TONO gir en fordelaktig avregning for våre medlemmer, samtidig som den sikrer større oversikt over arrangørene og mindre administrativt arbeid for TONO
Ukategorisert
Publisert 21. juni 2024

Rapportering

Alle medlemmene i Klassisk som er en del av avtalen med Klassisk, må rapportere inn sitt repertoar til TONO. Dette kan gjøres på to måter:

  • Sende inn musikkprogram (spilleliste/fremført repertoar) etter hver konsert.
  • Sende inn samlet musikkprogram hvert halvår, senest 30.06 og 31.12. for foregående halvår.

Rapporteringen skal inneholde opplysninger om fremført musikkverk med tittel, komponist(er),  tid og sted for fremføringen. Man behøver ikke rapportere inn antall publikum/billettinntekter.

Rapporteringen skal gjøres elektronisk til TONO, på https://www.tono.no/kunder/konsert-event/ (punkt 2, nederst på siden)

Man skal kun rapportere den andelen som er med vederlagsberettiget musikk. Konserter hvor det kun er musikk av komponister i det fri (komponister som har vært død i mer enn 70 år), behøves ikke rapporteres.

Kriterier for arrangørene med i avtalen

  • Avtalen gjelder kun for helårsarrangører som er medlem i Klassisk.
  • Avtalen gjelder kun for arrangører av enkeltkonserter (dvs helårsarrangører –  og ikke festivaler. Hvis en arrangør er både helårsarrangør og festival, skal festivaldelen utelates fra avtalen).
  • Arrangører som har fler enn 40 konserter pr. år, eller over kr. 500 000 i billettinntekter kommer ikke inn under avtalen. (Arrangører som overstiger dette, må melde fra til Klassisk).

Betaling for TONO-vederlag

Klassisk betaler en lumpsum hvert halvår på vegne av medlemmene i avtalen som et forskudd for rettighetene forvaltet av TONO.

Klassisk innhenter tilnærmet dette beløpet ved et gjennomsnitt for de medlemmene i Klassisk som er med i avtalen. Beløpet innhentes sammen med medlemskontingent på høsten hvert år.

Beløpet settes av landsmøtet i Klassisk, og vil kunne endres fra år til år avhengig av antall medlemmer med i avtalen og endringer TONO gjør i sine krav.

Note

Ved sist landsmøte i Klassisk, ble det vedtatt at det skulle betales samme sum for alle medlemmene i avtalen. Det viser seg midlertid at det er meget store forskjeller på antall konserter (og billettinntekter) våre medlemmer i avtalen har.

Klassisk mener det derfor er naturlig å lage en differensiering på beløp som betales inn til Klassisk for TONO-avtalen, basert på antall konserter. Dette vi tas opp ved neste landsmøte i Klassisk, som avholdes sammen med arena:klassisk våren 2025.


Medlemmer i Klassisk som er en del av avtalen pr. 01.01.2024

Aulaserien (Oslo) 
Bergens Kammermusikkforening
Halden Klassisk 
Holmlia Kulturhavn 
Klassisk i Sørum 
Klassisk Musikkens venner Drammen 
Klassisk-Flekkefjord 
Konsertserien «Klassisk Scene» 
Kutin Konsertforening 
Lofotconsertino 
Modus 
Munor – Musikkselskapet Nordvegen 
MusicaNord 
Musikkens Venner Arendal 
Musikkens Venner Eiker 
Musikkens Venner Grimstad 
Musikkens Venner Innlandet (Kirsten Flagstad) 
Musikkens Venner Kristiansand 
Musikkens Venner Mandal 
Musikkens Venner Nordhordland 
Musikkens Venner Sarpsborg 
Musikkens Venner Tomrefjord 
Musikkens Venner Sande 
Opera til folket 
Oslo Quartet series 
Resonans 

Nyhetsbrev