Husk å søke om momskompensasjon!

Det nærmer seg tiden for å levere inn momskompensasjonssøknaden. Dette er et viktig økonomisk tilskudd som er enkelt å søke og hvor dere får ca. syv prosent av totale årsomsetning i kompensasjon.
Ukategorisert
Publisert 27. mai 2024

Alle medlemmene i Klassisk har krav på momskompensasjon bortsett fra organisasjoner som er AS («ideelle AS» kan søke), eller hvis organisasjonen er helt eller delvis eid av stat/fylke/kommune, eller er profesjonelle ensembler.

Organisasjonen MÅ være registrert i frivillighetseregistret i Brønnøysundregistret.

Hvis dere har en omsetning på over fem millioner kroner, må dere ha en egen revisorgodkjent momskompensasjonssøknad som sendes inn til Klassisk.

Klassisk er sentralledd for momskompensasjon, og vi går igjennom søknadene og har egen revisor som sjekker tallene før en felles søknad sendes inn til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsfrist 1. august 2024.
(NB! Dere får beskjed om godkjent innleverte søknadspapirer innen 10. august)

Send inn:
Organisasjonens navn og organisasjonsnummer.
Regnskap for 2023.
Kontaktperson med epost og telefon.
Kontonummer for utbetaling av momskompensasjonen.
(for alle med årsomsetning på over kr. 5 mill. – egen revisorgodkjent momskomp.-søknad)

Har dere spørsmål om hvorvidt dere er kvalifisert til å søke, eller har andre spørsmål, bare ta kontakt med Klassisk så hjelper vi dere!

Nyhetsbrev