Klassisk var på Høring for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Daglig leder i Klassisk, Anderz Døving, holdt et innlegg under høring for familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
Meninger
Publisert 7. november 2023

Han fremmet spesielt behovet for økte tilskudd for klassiske arrangører, og pekte på at Norge står i fare for å miste våre helårsarrangører om vi ikke klarer å snu den negative trenden. Se hele innlegget under.

Nyhetsbrev