Arena:klassisk

Arena:klassisk 2021 blir 15. til 17. oktober.

arena:klassisk 2021 utsettes til høsten

Dette gjelder også landsmøtet som opprinnelig skulle blitt arrangert 17. april.

Styret i Klassisk har besluttet å utsette årets arena:klassisk til høsten. Vi kommer tilbake til tid og sted når dette er på plass.
 
Bakgrunnen for denne avgjørelsen er den usikre smittesituasjonen som vil være i Norge frem mot sommeren.