Om Klassisk

Klassisk arbeider for å bringe levende klassisk musikk ut til hele Norge.

 

Klassisk er en landsomfattende interesseorganisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger. 

Vi ønsker å legge til rette for konsertopplevelser av høy kvalitet, og jobber for dette gjennom å samle og styrke det frie arrangørleddet. Organisasjonens oppgave er å synliggjøre og forbedre vilkårene for våre arrangører, og bidra til å inspirere, informere og hjelpe våre medlemmer.

Klassisk arbeider for å bringe levende klassisk musikk ut til hele landet. Klassisk er det eneste landsdekkende arrangørnettverket innenfor den klassiske sjanger.

Klassisk arrangerer i 2017 for første gang et bransjetreff for den klassiske musikken; arena:klassisk.

Medlemmene våre drives på ulikt vis, noen basert utelukkende på frivillig innsats, mens andre er profesjonelt drevne. Klassisk har både festivaler og helårsarrangører som medlemmer.
 

Daglig leder: Anderz Døving
anderz@klassisk.net
tlf: 920 15000