Om Klassisk

Klassisk arbeider for å bringe levende klassisk musikk ut til hele Norge.

Klassisk er en landsomfattende interesseorganisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger. 

Vi ønsker å legge til rette for konsertopplevelser av høy kvalitet, og jobber for dette gjennom å samle og styrke det frie arrangørleddet. Organisasjonens oppgave er å synliggjøre og forbedre vilkårene for våre arrangører, og bidra til å inspirere, informere og hjelpe våre medlemmer.

Klassisk arbeider for å bringe levende klassisk musikk ut til hele landet. Klassisk er det eneste landsdekkende arrangørnettverket innenfor den klassiske sjanger.

Medlemmene våre drives på ulikt vis, noen basert utelukkende på frivillig innsats, mens andre er profesjonelt drevne. Klassisk har både festivaler og helårsarrangører som medlemmer.