Årsrapporter

Årsrapportene inneholder konsertstatistikk, medlemsopplysninger og beskrivelse av aktiviteten i Klassisk foregående år.

Årsrapport 2013

Fortsatt medlemsvekst, en klargjøring av strategier og kommunikasjonsstruktur, og igangsetting av Ung Arrangør og Utviklingsstøtte har stått sentralt i 2013. Les rapporten "Vekst og visjon" her.

Årsrapport 2012

2012 var et endringsår: Nytt navn, nye vedtekter og endring i medlemsmassen. Les rapporten her.

Årsrapport 2011

Turné med Guro Kleven Hagen, utarbeiding av Prosjekt Klassisk og stor oppslutning på konferansen "Godt vertskap" var blant årets hendelser. Les rapporten 2011 her