Bli medlem

14 gode grunner til å være medlem i Klassisk:

 

 1. Faglig fellesskap
 2. Større kulturpolitisk påvirkningskraft
 3. Gunstig arrangøravtale med TONO
 4. Sentralledd for momskompensasjon
 5. Kollektiv ansvarsforsikring
 6. Årlige møteplasser
 7. Billettsystem via Hoopla eller TicketCo
 8. Tilskuddsordninger
 9. Kollektivt medlemsskap i arbeidsgiverforeningen Virke
 10. Nyhetsbrev
 11. Hjelp og råd
 12. Søknadsskriving/budsjettering
 13. Rabattavtaler
 14. Konserttilbud

 

Vi i Klassisk tilbyr våre medlemmer blant annet: Faglig oppdatering, tilskuddsordninger, konferanser, arrangørutveksling, TONO-avtale, helpdesk og en samlet stemme i kulturpolitikken.

Det er få forpliktelser som medlem i Klassisk. Disse begrenser seg til en årspris på kr 1- 3000, og et krav om årlig rapport til oss om antall konserter, antall besøkende etc.

Ta kontakt på klassisk@klassisk.net for medlemsskap.