TONO

17. oktober 2018 Skrevet av Anderz Døving

Som tidligere nevnt, sa TONO opp avtalen med både utøvere og arrangører tidligere i år. For 2018 er det derfor kommet vesentlig høyere betalingskrav fra TONO, og dette vil dessverre våre medlemmer merke. Fortsatt er TONO-avgiften vesentlig lavere for Klassisk sine medlemmer enn uten, men altså ikke så fordelaktig som før. Les mer her.

Vi er i forhandlinger med TONO kontinuerlig i disse dager for å få på plass en bedre langvarig avtale. Våre argumenter om at våre medlemmer arbeider på frivillig basis med meget presset økonomi virker som endelig møter forståelse hos TONO. Det samme gjelder kravet om minst 60% reduksjon for den musikken som ikke er rettighetsbelagt. Derimot virker det ikke som TONO er villig til å se på festivalene i samme avtale, så på det området må Klassisk sammen med de andre arrangørorganisasjonene lobbe videre.