Large_klassisk_strategihelg_2018_1

Strategiseminar

17. oktober 2018 Skrevet av Anderz Døving

Styret og administrasjonen i Klassisk var samlet en helg i september for å videreutvikle arbeidet i Klassisk. Vi håper det vil synes for våre medlemmer etter hvert. Les mer her.

22. - 23. september dro hele Klassisk styre og administrasjon på hyttetur til Sverige for å kunne få tid til å arbeide grundig med strategi- og handlingsplan for Klassisk. En spennende og god arbeidsøkt som forhåpentligvis bidrar til å gjøre organisasjonen Klassisk bedre rustet for fremtidige utfordringer. Handlingsplanen vil bli fremlagt for våre medlemmer i god tid før neste Landsmøte som blir i Oslo lørdag 11. mai.

I 2018 består styret av styreleder Katrine Neerland Dodd, nestleder Knut Kirkesæther, styremedlemmene Signe Sannem Lund, Trond okkelmo og Kjersti Wiik. Administrasjonen består av daglig leder Anderz Døving og administrasjonsmedarbeider Eira Edwards