Støtt Arena:Klassisk nå!

8. november 2016 Skrevet av Anderz Døving

Arena:Klassisk vil bli arrangert i Oslo 20. - 22. oktober 2017.

Vi trenger din støtteerklæring for å vise at hele det klassiske feltet står bak prosjektet.

Send inn en e-post på eget brevark og logo til klassisk@klassisk.net eller anderz@klassisk.net. For mer innformasjon les videre!

 

 

Klassisk vil fra og med 2017 skape en årlig visningsarena for levende klassisk musikk. ARENA:KLASSISK

For å styrke arrangørfeltet innen klassisk musikk; for å skape en faglig møteplass for alle som arbeider med klassisk musikk; for å gi unge og musikere i etableringsfasen et ”utstillingsvindu”; og for å skape mulighet for å bygge nettverk for både musikere, orkestre,produsenter, arrangører og festivaler, vil Klassisk realisere 

Arena:Klassisk

. Det vil være en visningsarena hvor frilans musikere og ensembler vil bli hørt, hvor arrangører vil danne nettverk og hvor det vil være kurs og seminarer som bygger opp kompetansen. I tillegg vil det være en mediebegivenhet som vil styrke det klassiske musikkfeltet på bred front.

Klassisk har 70-års jubileum i 2017,

 og har nå sammen med Norsk Komponistforening

 som feirer 100 år i 2017 og Norges Ungdomskor

 som feirer 30, gått sammen om et pilotprosjekt for 

Arena:Klassisk 20. – 22. oktober 2017 – Vår målsetting blir:


- Visningsarena over tre dager på flere scener
- Musikere gis en gratis scene for en kort periode, til å presentere seg med levende musikk
- Arenahefte, der managements og musikere gis plass til utvidet informasjon om konserten
- Myldresone, der musikere og arrangører kan møtes og knytte kontakter innen begge grupper
- Faglig seminardel der viktige tema for arrangører og musikere tas opp, og meninger kan brytes
- Norske og utenlandske arrangører, produsenter og bookingbyråer inviteres til visningsarenaen, sammen med presse fra inn- og utland.
 

For neste søknad til Kulturrådet, vil Klassisk vise at søknaden gjelder for hele det klassiske musikkfeltet. Vi ønsker at dere er med på søknaden, og bidrar til en søknad Kulturrådet ikke kan overse. Klassisk vil stå som arrangør og økonomisk ansvarlig – det vi har behov for er et dokument fra dere hvor dere understreker betydningen av et slikt arrangement.


Send Klassisk en epost med støtte til prosjektet, og deres argument for behovet av Arena:Klassisk.


Til: anderz@klassisk.net eller klassisk@klassisk.net