Large_img_2521

Fra debatten i Kulturhuset

Statsbudsjettet

17. oktober 2018 Skrevet av Anderz Døving

For første gang på flere år, er det en liten oppgang til kulturen i det foreslåtte Statsbudsjettet.
Kulturminister Trine Skei Grande har dermed klart å snu en negativ trend, men det mangler fortsatt to milliarder fra å være én prosent av statsbudsjettet som det (nesten) var i 2013... Les mer her.

Av positive ting å merke seg i kulturbudsjettet for den klassiske musikken er først og fremst en pålagt sjangerfri musikkutstyrsordning! Det vil si at alle - også klassiske musikere og arrangører - kan søke musikkutstyrsordningen (MUO) i mars neste år. Dette er noe vi har jobbet for lenge, og vi er veldig fornøyd med at dette endelig er på plass. Det er kommet en liten påplussing på budsjettet for MUO på 5 millioner, men det er langt fra de 30 millioner som MUO selv påpeker som minimum for å kunne betjene økningen som kommer som følge av endringen. Les mer her.
Videre er momskompensasjonen øket med 28,6 millioner - noe som gjør at avkortningen til momskompensasjonen blir mindre enn tidligere - bra!
Vi er også glad for at Trondheim Symfoniorkester og Edvard Grieg Kor har fått en økning på henholdsvis 2,4 og 3 millioner.
Positivt også at Balansekunst nå er kommet inn på statsbudsjettet - de gjør et nødvendig og viktig arbeid for et kjønnsbalansert kunst- og kulturliv og for fokus på seksuell trakassering.
Andre som får økninger er Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Opera Rogaland og Ole Bull akademiet, samt tildelinger for "stimulering, mangfold og motvirke fattigdom" til Opera Nordfjord, Oslo Filharmonien, Dissimilis og Melahuset. 

Det vi ikke er fornøyd med er at alt for mange poster på kulturbudsjettet fortsattt ligger under spillemidlene. Vi har tidligere fått garantier for at dette ikke vil før til en nedgang, men med økningen av "grasrotandelen" til idretten som kom nå, har nettopp det skjedd, og ført til at kulturen vil få en reeell nedgang. Videre er det et problem at må man vente til Norsk Tipping kommer med sitt regnskap før kulturmidlene blir fordelt, og at man derfor ikke får skikkelig avklaring på tildelinger før langt ut på året. Dette gjør at spesielt det frivillige kulturfeltet mangler forutsigbarhet.


Arrangørforum, som Klassisk er en del av, arrangerte en kulturdebatt på Kulturhuset i Oslo. Debatten kan du se her.