Nytt styre i Klassisk

21. oktober 2015 Skrevet av Anderz Døving

På Landsmøtet i september ble Per Ståle Knardal gjenvalgt som styreleder i Klassisk.

Karin Ellefsen, Knut Kirkesæther og Tore Verne sitter alle et år til.

Trond Okkelmo ble valgt inn i styret, og Katrine Neerland og Guro Saastad ble valgt inn som vararepresentanter. Svein Knutsen sitter som vararepresentant et år til.

 

Trond Okkelmo, Katrine Neerland, Guro Saastad

På styremøte i Klassisk den 14. oktober ble styret konstituert og Knut Kirkesæther valgt som ny nestleder.

Det nye styret i Klassisk er:

Per Ståle Knardal – styreleder

Knut Kirkesæther – nestleder

Karin Ellefsen

Trond Okkelmo

Tore Verne

Katrine Neerland – 1. vara

Guro Saastad 2. vara

Svein Knudsen 3. vara