Musikkutstyrsordningen

19. februar 2019 Skrevet av Anderz Døving

Musikkutstyrsordningen (MUO) er nå utvidet til å også gjelde klasssisk musikk. Det betyr at klassiske musikkarrangører og festivaler kan søke midler gjennom MUO på lik linje med andre musikksjangere. Det gis tilskudd til musikkintrumenter og til lokaler. For klassiske arrangører og festivaler vil det først og fremst være midler for piano/flygel som kan brukes av flere, og til akustiske tiltak for konsert- og prøvelokaler. Søknadsfrist 1. mars.

Årets første søknadsrunde er i gang og søknadsfristen er 1. mars kl 13:00.
Vi utvider nå søkeberettigede fra å bare gjelde rytmisk musikk, til også å omfatte flere musikksjangre (kor, korps og klassisk), samt amatørteater- og frivillig teaterformål.
I den anledning har vi opprettet en ny søknadsportal:

Søk her.