Momskompensasjonen!

6. august 2015 Skrevet av Anderz Døving

Husk ny frist for å søke momskompensasjon:

Mandag 17. august!

Dette er midler som alle medlemmer i Klassisk har krav på, og det er midler som er synd å miste fordi man har glemt å søke! I fjor utgjorde momskompensasjonsordningen nesten 7% av brutto årsomsetning.

Vi har bare fått inn en håndfull søknader fra våre medlemmer, og derfor utsetter vi fristen noe:

Ny frist for innsendelse av søknad om momskompensasjon er satt til mandag 17. august.


Det er tre ting dere må sende inn til Klassisk for å kunne få momskompensasjonen:
1. Årsregnskap for 2014.
2. Dokumentasjon på frivillighet. (Har man søkt og fått momskomp. før, behøver man ikke gjøre det på nytt).
3. Betalt medlemskontingent til Klassisk for 2014 og 2015.