Melding fra styreleder

22. november 2014 Skrevet av Per Ståle Knardal

Styreleder Per Ståle Knardal oppdaterer medlemmene om siste nytt vedrørende omstruktureringen av Klassisk.

 

Kjære musikkvenner

Det har gått en tid siden vi møttes på Refsnes gods, og ut fra nettsiden vår kan det se ut som om det ikke har skjedd så mye i Klassisk. Jeg beklager så mye at det har vært litt stille fra det nye styret og fra ellers sentralt i organisasjonen, men at det ikke har skjedd mye med Klassisk siden sist er langt fra riktig. Det har vært en svært spennende tid, en tid som bestemmer hvordan Klassisk kommer til å se ut i mange år fremover.

Vi har utviklet dialogen med de andre arrangørorganisasjonene. Klassisk er nå en naturlig og integrert del i arrangørfeltet, og i september var jeg og Åsne i Oslo på rundbordskonferanse med et samlet arrangørfelt, i tillegg til andre sentrale aktører. Dette var et konstruktivt møte som satte fokus på både felles og sjangerspesifikke utfordringer for arrangørfeltet. Vi var alle sammen enige om at vi på mange områder er sterkere sammen, og 28. november blir det oppfølgingsmøte og videre prosess i Oslo.

En svært omfattende og viktig hendelse for Klassisk er at vi har blitt flyttet til post 55 under Norsk Kulturfond på statsbudsjettet. Vi har lenge mottatt vårt ordinære driftstilskudd gjennom Tilskudd for landsomfattende musikkorganisasjoner som fordeles av Norsk Musikkråds fordelingsutvalg. Det har den seneste tiden vært et uttalt mål for Klassisk å komme seg ut av denne ordningen og denne flyttingen er et bevis på at Kulturdepartementet ikke lenger ser på Klassisk kun som en organisasjon for og av frivillige/amatører, men en organisasjon som også drives av og til dels for profesjonelle. Vi kan med dette gå ut i fra at vårt behov om økt tilskudd vil være betydelig enklere å kommunisere og synliggjøre overfor offentlige instanser som Norsk Kulturråd. Ikke bare vil det bli betydelig enklere å synliggjøre, det vil også på en helt annen måte være mulig for Kulturrådet å bevilge mer penger til oss.

Likevel er det viktigste som har hendt for Klassisk i høst av intern organisatorisk art. 1. januar flytter vi kontoret til Oslo. Dessverre klarte vi ikke å lure Åsne med oss på lasset. Det er ingen tvil om at Åsne etterlater seg et stort vakuum i Klassisk og jeg vil rette et stort og helhjertet takk til Åsne for alt hun har betydd for oss og ønske henne lykke til videre med nye utfordringer!

 

1. oktober lyste vi ut stillingen som daglig leder. Vi fikk inn svært mange søknader, og blant disse en rekke gode søknader fra meget kvalifiserte kandidater. Vi har hatt en god prosess i forhold til ansettelsen, og det er med stor glede jeg kan melde at vi fra 15. november har engasjert Anderz Døving i stillingen. Anderz har en veldig spennende bakgrunn som teaterinstruktør, koreograf, dramatiker og ikke minst som teatersjef ved Nord-Trøndelag teater. Vi gleder oss til at Anderz får komme i gang og sette sitt varemerke på Klassisk. Jeg er overbevist om at vi kommer til å bygge på den fantastiske jobben Åsne har lagt ned over en årrekke og utvikle Klassisk videre.

 

Jeg vil derfor avslutningsvis takke dere for tilliten og for at vi får være med på å påvirke en viktig og spennende organisasjon fremover. Vi skal gjøre vårt aller beste for å vise oss tilliten verdig. Det er bare å se frem til fortsettelsen, gode venner!

 

Med beste hilsen

 

På vegne av styret

Per Ståle, styreleder