Landsmøteprotokoll 2016

26. oktober 2016 Skrevet av Anderz Døving

Her kan du lese protokollen fra Landsmøtet i Bergen 4. juni 2016:

 http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/klassisk/ckeditor_assets/attachments/65/Protokoll_landsm%C3%B8te_underskrevet