Large_konsert

Kulturrådet svikter Klassisk - med tomme scener og tomme saler som resultet

Kulturrådet svikter Klassisk

7. januar 2016 Skrevet av Anderz Døving og Per Ståle Knardal

I en kronikk i Klassekampen 7. januar tar daglig leder og styreleder i Klassiks et oppgjør med Kulturrådets behandling av driftstøtten til Klassisk. Les kronikken her!

 

Kulturrådet svikter Klassisk.

Norsk kulturråd har fra i år fått ansvaret for tildeling av driftsmidler til arrangørorganisasjonene. Norsk Jazzforum, FolkOrg, Norske Konsertarrangører (rytmisk musikk) og Klassisk ble flyttet fra Norsk Musikkråd direkte til Kulturrådet. Tildelingen som nå kom var som forutsett: Ingen forandring fra tidligere år, ingen justeringer i forhold til aktivitet eller forandring, selv ikke prisvekst ble kompensert.

Arrangøren er bindeleddet mellom musiker og publikum. Arrangørorganisasjonene arbeider for å få bedre og flere arrangører som formidler levende musikk til hele landet. Vi jobber alle for å bedre vilkårene for arrangørene og festivalene, som igjen gir musikerne bedre levevilkår og flere oppdrag. Vi kurser i søknadsskriving, PR og budsjettering, opparbeider billettsystemer og driver nettverksbygging. Men vi jobber i helt ulike økonomiske virkeligheter.

For 2016 har Kulturrådet tildelt rytmisk musikk (rock/pop) kr. 6 597 000, hvorav Norsk Konsertarrangører får kr. 4 645 000. Jazzen får kr. 25 069 000 (Norsk Jazzforum får kr. 12 205 000, resten er til de regionale jazzsentrene), FolkOrg får kr. 5 739 000, Ny Musikk får kr. 3 558 000, og Klassisk får kr. 874 000…

Så for en tyvendedel av det jazzen får, eller en sjettedel av det folkemusikken får, skal Klassisk prøve å gjøre det samme for sine medlemmer som de gjør for sine! Ikke nok med det; alle prosjekter Klassisk har søkt om som et By:Larm for klassisk musikk eller nettverksbygging blir avslått i Kulturrådet, mens de andre organisasjonene får støtte for tilsvarende prosjekter.

Arnfinn Bjerkestrand – leder av musikkutvalget i Norsk kulturråd uttalte til Aftenposten nylig at – «Regjeringens kulturpolitikk er nokså tradisjonell høyrepolitikk. Man ønsker større bidrag fra private aktører og presser kulturfeltet mot det klassiske». Dette er i beste fall en litt sleivete og kunnskapsløs uttalelse, men er antageligvis heller en uttalelse for å ha ryggdekning for egne skjeve tildelinger i Kulturrådet. Den klassiske musikken får mye statlige midler. Institusjonsorkestrene og Operaen får store statlige overføringer. Men dette dreier seg ikke om institusjonene. Dette dreier seg om arrangørene og festivalene rundt om i hele landet. Og det dreier seg om musikernes mulighet til å fremføre sin musikk. Det utdannes flere klassiske musikere enn noen gang og det er derfor også flere frilans klassiske musikere enn før. Men det finnes et publikum for dem: Et styrket arrangørfelt er løsningen!

Eller hva mener Kulturrådet de bør gjøre – gå over til å spille jazz?

Klassisk er basert på tidligere «Musikkens Venner» som var en forening av ildsjeler for klassisk musikk etablert i 1947. Etter forslag fra Kulturrådet(!) som ønsket en sterk arrangørorganisasjon også for klassisk musikk, forandret vi navn til Klassisk og har nå 63 arrangører og festivaler som medlemmer (en økning på 30% bare det siste året). Det spenner fra sterke men små lokale arrangører som Musikkens Venner i Grimstad til store festivaler som Festspillene i Bergen. Det er ensembler i verdensklasse som Oslo String Quartet og Trondheimsolistene og ikke minst distriktsoperaer som Opera Nordfjord og Oslo Operafestival. Et ekstra 3-årig tilskudd på kr. 400 000 ble gitt fra Kulturrådet til Klassisk for å få en styrket organisasjon, som igjen ble strøket så fort organisasjonen ble operativ…

Men man kan ikke klage over tildelinger fra Kulturrådet. All innsikt er så langt unna offentlighet som det er mulig å komme. Det er kun «saksbehandlingsfeil» det er mulig å overprøve. – Men hva er så saksbehandlingsfeil? Vel, det er det bare Kulturrådet selv som definerer. Et sant Kafkask univers i beste kunstnerisk ånd. Kulturrådet lener seg til enhver tid på de ulike utvalgene de selv har plukket ut. Derfor kan ensembler som har fått støtte mange år på rad plutselig bli nullet etter et nytt utvalgs forgodtbefinnende. At det er kunstneres levebrød det skaltes og forvaltes over, tar ikke Kulturrådet hensyn til. Det blir ikke gitt noen forvarsel eller nedgang i støtte – man blir ganske enkelt strøket. Nå sist var det eminente Brazz Brothers som ble nullet. De har den største medfølelse også fra Klassisk, og vi håper de klarer å bekjempe vindmøllene.

Å få Kulturrådet i tale for de små organisasjoner er så godt som umulig, da er gangene som lange labyrinter. Det siste året har Klassisk langt lettere fått møter med Kulturdepartementet enn med Kulturrådet, og hvis det er det Bjerkestrand mente med at regjeringen ‘presser mot det klassiske’ – så har han helt rett.

Hvordan vurderer så Kulturrådet arrangørorganisasjoner? Hva er forskjellen på en organisasjon for folkemusikk og en for klassisk musikk? Er det medlemmene som er bedre/dårligere? Er det publikum? Har vårt klassiske publikum for blått hår for Kulturrådet? Klassisk har det siste året hatt en fordobling av antall konserter og en nesten tredobling av sitt publikum. Blir dette gjenstand for et kunstnerisk skjønn? Da Kulturrådet med brask og bram kunngjorde på sitt årlige informasjonsmøte tidligere i år at «like organisasjoner skal bli behandlet likt» - burde de kanskje ha lagt til at det var Kulturrådets egen definisjon på ‘likt’ som skulle brukes.

 

Anderz Døving, daglig leder Klassisk

Per Ståle Knardal, styreleder Klassisk