Oslo Camerata

Large_oc_skrift
Nettside:

www.oslocamerata.no

E-post:
oslocamerata@bdm.no
Telefon:
926 57 002
Postadresse:

PB 5344 Majorstuen

0304 Oslo

Besøksadresse:

Barratt Due musikkinstitutt

Lyder Sagens gate 2

0358 Oslo

Oslo Camerata (OC) har sitt utspring i Barratt Due musikkinstitutt og er ensemble-in-residence ved instituttet. OC ble etablert i 1998 og består av profesjonelle musikere samt studenter og unge talenter som på den måten får uvurderlig profesjonell erfaring i sin studietid. 

Oslo Camerata hatt jevnlig gjort internasjonale turnéer og besøkt festivaler. Repertoaret spenner fra barokk til samtidsmusikk for strykeensembler.

Orkesteret har egen konsertserie i Gamle Logen i Oslo hvor bl.a. Ivry Gitlis, Truls Mørk, Jeremy Menuhin, Christian Ihle Hadland og Per Arne Glorvigen har vært solister. Henning Kraggerud er fast gjesteleder for orkesteret.

OC har gjort flere kritikerroste innspillinger for plateselskapet Naxos.

Oslo Camerata mottar støtte fra Norsk Kulturråd og Oslo Kommune og har inngått en samarbeidsavtale med Dextra Musica.