Opera Nordfjord

Large_opera_nordfjord_logo
Nettside:

www.operanordfjord.no/

E-post:
post@operanordfjord.no
Telefon:
57 86 18 20
Postadresse:

Pb.289
6771 NORDFJORDEID

Stiftinga Opera Nordfjord (ON) har som føremål å skape eit levande og inkluderande operamiljø i Nordfjord og omliggjande distrikt ved mellom anna å produsere operaer/operettar og musikalar av høg kvalitet.