Musikkens Venner Kristiansand

Large_musikkens_venner_sh
Nettside:

Musikkens Venner Kristiansand på facebook

E-post:
mus.venner@gmail.com
Telefon:
942 46 367
Postadresse:

Østre Strandgate 43
4608 Kristiansand

Musikkens Venner Kristiansand er den eneste konsertarrangøren i Kristiansand som arrangerer kammerkonserter på profesjonelt nivå, og spiller dermed en viktig rolle i Kristiansands musikkliv.

Foreningen har arrangert eller vært medarrangør for ca. 700 konserter i den tiden den har eksistert. Årlig arrangeres det nå 5-6 konserter. Foreningen har ca. 150 aktive medlemmer. MV Kristiansand får jevnlig forespørsler fra kunstnere i inn - og utland om å arrangere konserter.

MV Kristiansand er frivillig drevet. Lokalt har foreningen et tett samarbeid med Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet. Mange av våre konserter finner sted i Multisalen i Kilden og Kristiansand Symfoniorkesterets musikere er ofte å finne blant våre artister.