Musica Nord

Nettside:

www.grieginbergen.com

E-post:
director@musicanord.no
Telefon:
56 33 30 23 -90 04 88 72
Postadresse:

MusicaNord
postboks 676 Sentrum
5807 Bergen

Musica Nord har som formål å fremme forståelse og interesse for klassisk musikk.

Ut fra dette har MusicaNord gjennom 18 år produsert mer enn 1100 konserter, som Lysøen konsertene, Fløyenkonsertene, Bergen Internasjonale Kammermusikkfestival, Grieg in Bergen med mer.

I tillegg internasjonale konsertprosjekter i 3 verdensdeler - I Kulturbyåret sto MusicaNord for 110 konserter (2000) som alle var inkludert i Kulturbyens program - Lang rekke lukkede konsertinnslag bl.a for internasjonale kongresser samt oppdrag for norsk UD.

MusicaNords offentlige konserter er idag samlet under vignetten Grieg in Bergen.