Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival

Large_kkkk_festival_logo
Nettside:

www.kkkkfestival.com

E-post:
post@kkkkfestival.com
Telefon:
95151220
Postadresse:

Postboks 71, 6501 Kristiansund

 

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival er i dag etablert som aksjeselskap med ikke-økonomisk formål med Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kirkelige fellesråd som eiere.

Eierne er sammen med Norsk kulturråd, Sunndal- og Surnadal kommuner festivalens faste bidragsytere.

Formål:

 Festivalen har som formål å fremme kunstens rolle i samfunnet og å styrke den regionale arenaen for kunstformidling. Festivalen skal skape gode kunstneriske opplevelser for et bredt publikum i hele regionen gjennom å drive profesjonell formidling av kunst. Overordnet mål er å gjennomføre en årlig festival, samt drive helårsvirksomhet. Festivalen har også som mål å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns-/næringsliv.

Festivalen skal tilby kvalitetspresentasjoner av musikk, bildende kunst, teater, dans og litteratur til et bredt publikum, inkludert produksjoner for barn og unge.