KLASSISK- Flekkefjord

Large_klassisklogo_flekkefjord
Nettside:

facebook.com/KlassiskFlekkefjord

E-post:
bjorgvl@outook.com
Telefon:
+47 9758874
Postadresse:

Klassisk Flekkefjord
v/Bjørg Verås Larsen
Sundegaten 5c
4400 FLEKKEFJORD

Vår motivasjon er at Lister regionen skal få oppleve levende kvalitetsmusikk utført av profesjonelle utøvere. Høy kvalitet både hos utøverne og i programinnhold tilstrebes for å sikre god oppslutning fra publikum, og for å styrke den klassiske musikkens stilling i regionen.

Klassisk Flekkefjord har årlige satsingsområder for konsertseriene, som innføring i ny musikk og musikk satt inn i nye kunstneriske rammer. Gjennom over 60 års kontinuerlig virke, har vi hele tiden arbeidet bevisst med å synliggjøre klassisk musikk som en naturlig del av det kulturelle mangfoldet i regionen vår.

Klassisk Flekkefjord er også medarrangør av «Den kulturelle spaserstokken» i Flekkefjord.