Medlemmer:

  • Arrangører
  • Festivaler
  • Operaer
Fp_klassisk_landsm_te_2017_1

Protokoll Landsmøte 2017

11. april 2017

Protokoll Landsmøte 2017.

Landsmøte i Klassisk ble holdt i Trondheim 11. mars. Et meget godt landsmøte med spennende innlegg av Steinar Larsen fra Trondheimsolistene og Vegard Snøfugl fra Trondheim Kammermusikkfestival sto for den faglige biten. I tillegg hadde vi informasjon fra billettsystemet Hoopla.

Ny styreleder og nytt styre ble valgt, og den viktigste endringen i vedtektene er at fra nå av blir det landsmøte hvert annet år. Les hele protokollen

her